De boerderij


Rien, René en Martijn verzorgen het vee. Het vee is vrouwelijk, de leeftijden lopen vanaf de geboorte tot wel 14 jaar oud.

3 juni 2020 zijn we met 4 robots begonnen met melken

De koeien worden sinds 2 maart 2015 driemaal daags gemolken. Dit gebeurd op vaste tijden [ 6.00, 14.00 en 22.00 uur ] Dit kan zo omdat de mannen met hun 3en zijn. Je melk dus een maal daag. Is er een van de 3 weg of ziek, hebben we mannen of vrouwen die ons helpen. De mannen melken in een zij aan zij melkput, van 2 x 10 koeien naast elkaar. Het melken gaat tussen de achter poten door.

Op het land verbouwen we mais, dit hebben we voor onze eigen vee. Het maïs hakselen laten we door de loonwerker doen. Het maaien en graskuilen doen we zelf. Om kosten te besparen hebben we hiervoor onze eigen machines. Het gras wordt ieder jaar rond mei voor het eerst gemaaid, dan wordt het gehakseld en gekuild. Het gekuilde gras gaat in een sleufsilo. Wanneer er één vol zit gaat er plastic met een laag grond overheen waardoor er geen water of vogels bij kunnen en het kuilgras dus niet kan gaan schimmelen en-of broeien. Dit bewaren we voor in de wintermaanden.

in 2018 hebben we ook suikerbieten kwotum gekocht.

Ook hebben we aardappels op ons land. De aardappelen zijn dan van andere boeren. Dat kan op een stuk land dat wij om willen ploegen om nieuw grasland te zaaien. Voor een hectare aardappels, krijgen we 1 1/2 hectare maisland terug. Aardappelen moeten ieder jaar weer op een ander stuk land gepand worden. Om aardappel ziektes te voorkomen. Dit is niet van belang bij maïs.

Wel wordt dit goed op papier bij het L.N.V. vermeld. Je hele bedrijf, waar je wat zaait of poot, hoeveel kunstmest je strooit, hoeveel vaste mest je uitrijdt, je geeft alles op en alles is bekend. Ook als er een kalf wordt geboren of als er een van je erf gaat geef je dit op. Zo zie je dat er niets is wat er niet gemeld wordt. Dit betekend dus een hele administratie die alleen maar groter wordt. Vergeleken bij vroeger. (Vroeger was een boer lichamelijk veel moeier, nu geestelijk .)